En helt fristående nomineringsgrupp i svenska kyrkan

GRÖNA KRISTNA

Glädje och hopp i en kyrka för alla!

Med inspiration av vårt kyrkliga engagemang och de globala gröna rörelserna för miljö, fred, demokrati och rättfärdig fördelning grundades vår förening 2009. Sedan dess har vi verkat i ett antal församlingar, 2017 registrerade vi oss även på riksnivå och kom in i stiftsfullmäktige i Stockholm.

 • Kyrkomötet

  Vi kandiderar till Kyrkomötet i valkretsen Stockholms stift

 • Stockholms stift

  Vi vill fortsätta verka i Stockholms stift

 • Nacka församling

  Vi finns här sedan flera val

 • Enskede-Årsta församling

  Vi vill fortsätta verka här

 • saltsjöbadens församling

  Vi vill fortsätta verka här

förstanamn på valsedeln till kyrkomötet:

Roland von malmborggröna kristna i nacka församling


Gemenskap i Jesu anda, då bygger vi kyrka tillsammans! 

Gröna kristna  Enskede-Årsta församling

Gröna Kristna driver klimatfrågor och rättvisefrågor lokalt och globalt. Vi vill att all barn och ungdomsverksamhet, liksom konfirmationerna skall vara gratis. Vi vill även förstärka engagemanget för internationellt arbete, minoriteter, bistånd, flyktingfrågor och mot samhällets orättvisor. Självklart ska kyrkans kapital förvaltats miljöetiskt och påbörjade sol, vind och vattenlösningar ska fortsätta.
Enskede-Årsta är en församling i förändring. Det pågår ett generationsskifte på många adresser då yngre flyttar in. Det byggs massor av nya bostäder. Vi vill arbeta inkluderande och att det ska finnas en öppenhet i kyrkan för att människor ska vilja komma till oss i våra två vackra kyrkor. Kyrkan ska vara tillgänglig för alla.
Den viktigaste jämställdhetsfrågan är den om den öppna gemenskapen där det i Jesu anda inkluderar att alla är en del av församlingen. Alla räknas för det är tillsammans vi bygger kyrka.
Våra kandidater:
David Gyleborg, fotograf
Marianne Zetherlund, jurist
Vi vill:Vi vill i kommande mandatperiod: Genomdriva att församlingen satsar på solceller samt att församlingen byter ut fossildrivna fordon till elbilar och elcyklar.
medkännande & handling i jesu kärleksbudskaps anda

Gröna kristna saltsjöbadens församling

Låt Jesu kärleksbudskap omfatta allt, alla världens människor, nu och kommande generationer, skapelsens miljö, djur och växtlighet. Fred, miljö, rättfärdig fördelning. En socialt och ekologiskt uthållig värld.

Hur vill ni hjälpa människor att leva-var-dag-med-gud?

Vi tjänar Gud, när vi tjänar mänskligheten, Gud skapelse. Församlingens arbete med nyinflyttade/flyktingar är underbart, ett exempel där fler kan medverka.

Hur kan kyrkan vara relevant för alla människor i Saltsjöbaden?

Mer dialogmöten för sökare. Gudstjänsten bör oftare ha en eftersits, där man kan diskutera dagens epistel och predikotema.


Vad vill er nomineringsgrupp satsa på de närmaste fem åren?

El-solfångare på församlingshuset, Skogsö-ekonomibyggnaden och kyrkans förskola. 
Församlingens kassa behöver förvaltas aktivt etiskt, så pengarna inte bara avstår från ont, utan förvaltas så de aktivt förbättrar för miljön, världens utsatta, och kommande generationer. Ett exempel på bra förvaltning är hos, av Svenska kyrkan medgrundade, Oiko Credit, som stöder socialt och miljömässigt hållbara utvecklingsprojekt, exempelvis hjälper världens fattigaste kvinnor med mikrolån till självförsörjningsprojekt: en symaskin, ko, solkokare, telefon, nyttoplantor. 

En musikgudstjänst med nyskrivna psalmförslag från, och med, flera artister. 


fem viktiga frågor:

 •  Jesu kärleksbudskap: medkännande och handling 

 • Dialog och samverkan, även över trosgränser och med biståndsverksamhet

 • Levnadssätt för en socialt och ekologiskt uthållig Värld

 • Penningförvaltning som stöder etiska projekt

 • Med ny sol- och vindenergi och sparande, även i församlingen, avveckla atomkraft och fossilbränslen, så risker och klimatstörningar minskas

Maila till gröna kristna

Kontakta oss gärna!

Har du någon fråga? Vill du bli medlem? Maila oss direkt i formuläret här nedan

Namn E-post Meddelande Skicka in